Blomsterbed i Botanisk hage på Tøyen i Oslo.

Kartleggingsenheten omfatter åpen mark med innplantede arter og ugras på naken jord i blomsterbed og andre tilplantede steder som jevnlig jordbearbeides og gjødsles.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten omfatter blomsterbed, blomsterrabatter, tilplantede veikanter i bebyggelse og lignende steder som karakteriseres av naken jord med innplantede arter. Kartleggingsenheten omfatter naken jord, oftest påfylte jordmasser, som spavendes, gjødsles, sprøytes og tilplantes med prydplanter eller busker, og som derfor er sterkt endret mark. Annen vegetasjon lukes vekk og består vanligvis av ulike ruderatarter ("ugras"). Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, men eksempler på noen arter som forekommer i typen er gitt i tabellen under.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes i bebyggelse og som beplanting langs veier i byer og tettsteder. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter