Her finner du feltbeskrivelser av kartleggingsenheter i målestokk 1:5000 for terrestrisk kartlegging. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med diagnostiske arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse.