NiN-systemet er godt utprøvd i naturkartlegging på land. På disse sidene finner du veiledningsmateriale og beskrivelser av kartleggingsenheter tilpasset terrestrisk naturkartlegging. 

Våtmark med kildevannspåvirkning. Oppdal, Kongsvold, langs Blesebekken.