Oftest naken mark med bare spredt vegetasjon.

Økologisk karakteristikk

I denne naturtypen inngår søppelfyllinger og ulike typer deponier for organisk avfall og lignende steder. Suksesjon mot ettersuksesjonstilstanden forventes å være rask, dvs. i løpet av (100–)150 år. Suksesjonen starter på naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, drevet av substratenes egenskaper, omkringliggende naturtyper, plassering i landskapet, etc. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem. Ofte vil det forekomme forstyrrelsestolerante arter, "ugras" og lignende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Typisk i nærheten av byer, tettsteder og industriområder. Skilles ut på form, struktur og farge i flybilder.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper