Her finner du beskrivelser av variabler fra Beskrivelsessystemet tilpasset terrestrisk kartlegging i målestokkene 1:5000 og 1:20.000.

Variabler fra beskrivelsessystemet kan brukes sammen med typesystemet eller alene. En forutsetning for å kunne bruke beskrivelsene er en viss kjennskap til prinsippene og kriteriene som ligger til grunn for typeinndeling og beskrivelsessystem på Natursystem-nivået. Du finner mer om det på sidene om Natursystem