Blottlagt fast fjell er som regel naken mark, der det eventuelt kan være innslag av lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Blottlagt fast fjell er arealer med nakent berg som er blottlagt etter omfattende inngrep. Typiske forekomster er veiskjæringer i fjell, dagbrudd og lignende steder. Arealene koloniseres langsomt og de er karakterisert av langsom suksesjon. Ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. Dette er hovedsakelig nakent berg, men etter hvert vil lav og moser kunne etableres. Suksesjonen starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, og avhengig av substratets egenskap, som bl.a. kalkinnhold, hardhet, omkringliggende natursystemer, plassering i landskapet, og lignende forhold. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt. Arealer med tynt løsmassedekke og lignende forhold som gjør at suksesjon kan gå raskt, tilhører T35.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Skilles fra omkringliggende vegetasjon ut fra form, struktur og farge. Bratte flater vanskelig å se i flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingsenheter