Vingespenn

15-24 mm.

Kjennetegn

En vanskelig bestembar art. Kan forveksles særlig med bakkekjeksdvergmåler og trepunktdvergmåler, men også med gullrisdvergmåler. Eksemplarer som mistenkes å tilhøre grå dvergmåler bør genitalundersøkes.

Totalutbredelse

Norge og Finland, det nordvestlige Russland, Ural, russisk Fjerne Østen, Kurilene og Japan. En stor sjeldenhet.

Utbredelse i Norge

Funnet to ganger i Norge: Froland i Aust-Agder 1997 og Suldal i Rogaland 2002.

Unge stadier

Larven lever på gullris.

Flyvetid

Ultimo juli - medio august.

Økologi

På skoglysninger der det vokser gullris.