Vingespenn

22-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, Iran, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Svært sjelden langs midtre og indre Oslofjord, samt ved Tyrifjorden.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

På lysninger og i skogkanter.