Vingespenn

28-31 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kamtsjatka. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på blåbær og blokkebær.

Flyvetid

Medio juli - medio september.

Økologi

I skog, på myr og på fjellhei.