Vingespenn

Hann 24–31 mm.

Kjennetegn

Hunnen har sterkt reduserte vinger; framvingen måler kun cirka 2 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, men på grunn av manglende undersøkelser er det gjort få funn i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Oktober - medio november. I nord fra september.

Økologi

Overalt der det vokser løvtrær.