Vingespenn

29-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, og mot øst til Amur.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Harstad i Troms. Den mangler i ytre strøk på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på klengemaure.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På enger og bakker.