Vingespenn

20-22 mm.

Kjennetegn

Kan lettest forveksles med den nærstående engdvergmåler, men har tydeligere ytre og indre mellomlinje og mer markert diskflekk. Hos engdvergmåler er bølgelinjen nederst utvidet til en liten hvit plett.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til det sørlige Sibir og Amur. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.

Unge stadier

Larven lever på einer.

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På ulike biotoper der det vokser einer.