Vingespenn

20-24 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i korsblomstfamilien.

Flyvetid

Mai - august i to generasjoner. I fjellet og i nord én generasjon i juli - august.

Økologi

Glissen skog og åpen mark med krattbevoksning, helst på fuktig jordbunn.