Vingespenn

23–28 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen. Framvingene er gulbrune, hos hannen med mer eller mindre svart bestøvning. Bakvingene er mørkere enn framvingene. Framvingemønsteret er enkelt men karakteristisk, og består av en indre buet tverrlinje, en linje diagonalt fra framkanten til to tredeler ned på vingens ytterkant, og en kort linje ved bakkanten som går parallelt med den indre linja. Området mellom linjene har ofte mørk bestøvning.

Totalutbredelse

Europa, østover til Ural og Svartehavet, Tyrkia.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet på Tjøme i Vestfold i 1974. Arten er nå etablert på flere lokaliteter langs Sørlandskysten og Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på bladene av eik (Quercus). Lenger sør i Europa også på bøk. Larveutviklingen skjer i september-oktober. Den fullvoksne larven spinner en kokong på et blad som siden faller ned på bakken. Den forpupper seg om våren.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

Lune, solrike lysninger i eikeskog og eikekratt. Sommerfuglen flyr om natta.