Vingespenn

25-31 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Mongolia og Sibir.

Utbredelse i Norge

Meget vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven er polyfag på urter.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I og i nærheten av skog, særlig løvskog. Meget vanlig i bjørkebeltet i fjellet.