Vingespenn

23-26 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra geitramsdråpemåler ved at oversiden av hode og kropp er okergul.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende på Østlandet nord til Mjøstraktene.

Unge stadier

Larven lever på springfrø.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I åpen og fuktig skog der det vokser springfrø.