u. u. u. u. M M Tiriltungesmyger M Gulflekksmyger M

Smygerne er en familie små dagsommerfugler med kraftigere kropp, bredere hode og mer svirrende flukt enn de øvrige dagsommerfuglene. I hvile sitter flere av artene med bakvingene flatt mens forvingene peker skrått oppover. Familien omfatter ti norske arter. De fleste artene skilles greit på forskjeller i vingetegningene, men hos de fire svarte artene i slekten Pyrgus er forskjellene noe mer subtile.

Smygerne skiller seg fra de øvrige dagsommerfuglene ved det brede hodet der antennefestene er plassert langt fra hverandre. Dette har gitt familien det danske navnet «bredpander». I likhet med andre dagsommerfugler har smygerne antenner som er fortykket i enden (klubbeformede). De fleste artene er relativt små, har kraftig kropp og flyr med en karakteristisk rask svirrete flukt, oftest like over bakken. Larvene mangler hår og kan i de fleste tilfeller kjennes ved at nakken er smalere enn hodet. De lever inne i et bladrør eller tube som de spinner på vertsplanten. Der skjer også forpupningen.

Det er kjent cirka 4100 arter på verdensbasis. Smygerne er utbredt i alle faunaregioner, men spesielt tallrike i Sør-Amerika. Fra Nord-Europa er det kjent 14 arter. I Norge har vi 10.