Vingespenn

Hann 23-25 mm., hunn 28-30 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i Sør-Norge. I Nord-Norge funnet spredt til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på furu.

Flyvetid

Juni - juli og medio august - september i to generasjoner.

Økologi

I og ved skog der det vokser furu.