Vingespenn

16-19 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig til Sør-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på hassel.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

I løvskog med hassel.