Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden nord til Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på maure og myske (Galium).

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I løvskog.