Vingespenn

33-38 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Vang og Ringebu i Oppland. Arten har ekspandert i senere år.

Unge stadier

Larven lever på kattost (Malva) og stokkrose (Althaea).

Flyvetid

Ultimo august - medio oktober.

Økologi

I hager.