Vingespenn

25-31 mm.

Kjennetegn

Indre mellomlinje med knekk. Ligner julibakkemåler, men har tidligere flyvetid.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Lilleasia, til Ural. Finnes i Danmark der den har hovedutbredelsen på Jylland, samt i Sør-Sverige.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge, men kan muligens dukke opp på Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på ginst (Genista) og gyvel.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

På lynghei og ”heder”.