Vingespenn

24-30 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Sibir, Grønland og Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokal i våre tre nordligste fylker, sørligst i Saltdalen i Nordland. Finnes ved kysten i Troms og Vest-Finnmark.

Unge stadier

Larvens vertsplante er ukjent.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På fjellhei ved tregrensen og høyere.