Vingespenn

26-33 mm.

Kjennetegn

Hunnen er større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia. Utbredt i Danmark og sørlige deler av Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.