Vingespenn

18–21 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Amur og Ussuri i det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i lavlandet i Sør-Norge nord til Bergen og Ringebu i Oppland.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I skogkanter og kratt.