Vingespenn

22-27 mm.

Kjennetegn

Større enn dålundmåler. Bakvinger med mer kontrast mellom mørkere og lysere del.

Totalutbredelse

Europa.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på rød jonsokblom og hanekam.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I lysninger, oftest på fuktig jord, ofte vanlig i fjellet.