Vingespenn

29-32 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra stor perikummåler først og fremst på størrelsen. Hannene av de to artene skilles lett ved at liten perikummåler har korte genitalklaffer i bakkroppsenden, mens stor perikummåler har lange.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Grimstad i Aust-Agder 1980. Eksemplaret er sannsynligvis en tilfeldig immigrant.

Unge stadier

Larven lever på perikum (Hypericum).

Flyvetid

Primo juni - primo juli og august - primo september i to generasjoner.

Økologi

På tørre, udyrkede steder der det vokser perikum.