Vingespenn

29-31 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til Mongolia og Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og den sørlige delene av Østlandet nord til Elverum.

Unge stadier

Larven lever på Ribes-arter, f.eks. solbær, hagerips og stikkelsbær.

Flyvetid

Juli.

Økologi

I åpen skog, ved kratt og i hager.