Vingespenn

23-27 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Fauske i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på einer.

Flyvetid

September - oktober.

Økologi

I åpen skog, på bergknauser og lynghei der det vokser einer.