Vingespenn

31-34 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brun med sterk grå innblanding. Hos hunnen er den grå bestøvingen ofte nesten hvit og dominerer over det brune. Innenfor midten har hunnen et bredt svartaktig tverrbånd. Bølgelinjen er nesten helt jevn. Bakvingen er oransje med brune tegninger. Hannen har kamtannete antenner, mens hunnens antenner er smale og trådformete. Arten kan forveksles med bjørkevårmåler, men denne har tydeligere hvite flekker på framvingen, i regelen mindre grå pudring, og midtpletten på bakvingen er større. Hannene kan skilles ved at bjørkevårmåler har trådformete antenner. Hunnene kan skilles ved at bjørkevårmåler mangler det tydelige svarte tverrbåndet på indre del av framvingen.

Totalutbredelse

Europa, men mangler i deler Nord- og Sør-Europa. Videre utbredt i Lilleasia og Kaukasus mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet nord til Oslo-området, og på Sørlandet og Vestlandet nord til Ålesund.

Unge stadier

Larven lever i mai-juli på osp. Puppen overvintrer.

Flyvetid

April.

Økologi

I lune skogbryn der det vokser osp. Sommerfuglen flyr i solskinn.