Vingespenn

22-23 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Nord for Oslo er den sjelden, nordligst funnet i Trysil.

Unge stadier

Larven lever på fredløs.

Flyvetid

Medio juni - juli.

Økologi

På fuktige enger og ved grøfter, sjøbredder eller andre våte steder der det vokser fredløs.