Vingespenn

26–34 mm.

Kjennetegn

Bakvingeundersiden har buet ytre mellomlinje.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, mot øst til Sakhalin og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, busker og lave planter som blåbær, selje, vier (Salix) og bringebær.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

I og ved skog helt opp til tregrensen.