Vingespenn

16-21 mm.

Kjennetegn

Mindre vingespenn og de mørke og monotone bakvingene skiller den fra nelliklundmåler.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet bortsett fra indre og østlige deler av Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på kvassdå og skogsvinerot.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

I lysninger, ved skogbryn, grøftekanter og lignende steder der det er litt fuktig.