Artsdatabankens viktigste publikasjoner er Norsk rødliste for arter 2015, Norsk rødliste for naturtyper 2018 og Fremmedartslista 2018, men vi utgir også andre publikasjoner.

Nedenfor finner du en oversikt over Artsdatabankens publikasjoner: