Vingespenn

23-26 mm.

Utbredelse

Europa, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir. I Norge vanlig til Helgeland.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Helgeland.

Unge stadier

Larven lever på ulike lave planter.

Larve

På ulike lave planter.

Flyvetid

Medio august - ultimo august.

Økologi

På åpne udyrkede steder, også i åpen løvskog.