Vingespenn

21-27 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan og Kurilene.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden på Sørlandet og Østlandet. Lenger nord er det gjort spredte enkeltfunn i Trøndelag og den sørlige delen av Nordland.

Unge stadier

Larven lever på myrmaure.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I fuktig skog med løvtrær, ofte oreskog.