Vingespenn

Hann 24-28 mm., hunn 28-32 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende på Sørlandet og Østlandet, nordligst i Vang i Oppland.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på edelgran (Abies), men kan også finnes på andre bartrær som lerk (Larix), hemlokk (Tsuga), douglasgran (Pseudotsuga) og ulike granarter (Picea).

Flyvetid

Ultimo mai - juni og september - oktober i to generasjoner.

Økologi

I hager, parker og beplantninger med innførte bartrær.