Vingespenn

20–25 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Kasakhstan, nordvestlige deler av Kina, østligst i Amur-området og Kamtsjatka i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i lavlandet nord til Grong i Nord-Trøndelag. Imidlertid mangler den på deler av Vestlandet, Rogaland og Hordaland, men finnes lenger nord i landsdelen.

Unge stadier

Larven lever på blomster, frø og småblad av ryllik, reinfann og burot. Av og til på planter utenfor kurvplantefamilien.

Flyvetid

Medio juni - juli. En fåtallig 2. generasjon kan opptre i august.

Økologi

På ulike åpne biotoper.