Vingespenn

30-37 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra liten perikummåler først og fremst på størrelsen. Hannene av de to artene skilles lett ved at stor perikummåler har lange genitalklaffer i bakkroppsenden, mens liten perikummåler har korte.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Iran, Afghanistan, til Sentral-Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig mange steder på Sørlandet og Østlandet til litt nord for Oslo. På Vestlandet til Nordmøre.

Unge stadier

Larven lever på perikum (Hypericum).

Flyvetid

Juni - august ( - primo september) i to generasjoner.

Økologi

På varme, åpne og blomsterrike lokaliteter.