Vingespenn

24-30 mm.

Kjennetegn

Vingene er grønne. Framvingen har to hvitaktige, svakt bølgende tverrlinjer. Bakvingen mangler indre tverrlinje. Vingefrynsene er hvite med rødbrune flekker. Ytterkanten av bakvingen har en karakteristisk bueformet innskjæring. Arten ligner på krattbladmåler, men sistnevnte mangler innskjæring på bakvingen. Randbladmåler har dessuten friskere grønn grunnfarge, og frynsene har rødbrune, ikke brune, flekker.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Libanon, Kaukasus, det nordlige Iran og det sørlige Sibir øst til Dahuria.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden langs kysten av ytre Oslofjord fra Fredrikstad og Borre i nord til Grimstad i Aust-Agder i sør. Det er store huller i utbredelsen, og arten er bl.a. ikke påvist langs Telemarkskysten.

Unge stadier

Larven lever fra slutten av august til midten av juni på mange ulike urter. Spesielt nevnes ryllik, markmalurt og timian (Thymus). Sistnevnte er lite aktuelle som næringsplanter i Norge. Forpupningen skjer mellom sammenspunnede blader på bakken.

Flyvetid

Juli.

Økologi

På blomsterrike tørrenger nær kysten. Sommerfuglen flyr om natta.