Vingespenn

18-21 mm.

Kjennetegn

Ligner meget trepunktdvergmåler, men har mer ”silkeskinnende” framvinger, mer avrundet diskflekk i bakvingen og mangler ribbepunkter på framvingen.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, og mot øst til Kina og Japan. Arten finnes i sørøstlige deler av Danmark og Sverige, samt i Sør-Finland.

Utbredelse i Norge

Ikke funnet i Norge.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frukter av bakkekjeks og andre skjermplanter.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På skoglysninger og i åpen skog.