Vingespenn

17-21 mm.

Kjennetegn

Kan forveksles med arvedvergmåler, men denne er mørkere og ikke så spissvinget.

Totalutbredelse

Den nordligste delen av Fennoskandia, Kola, det nordlige Ural, Altaj- og Sajan-fjellene i Sibir og det nordlige Mongolia.

Utbredelse i Norge

Kjent fra noen få lokaliteter i Alta og Tana i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på blomst og frø av fjelltjæreblom.

Flyvetid

Primo - medio juli.

Økologi

På grusjord, rasmark, slagghauger og tilsvarende steder der vertsplanten vokser.