Vingespenn

Hann 23-26 mm., hunn 27-30 mm.

Kjennetegn

Skiller seg fra edelgranbarmåler ved gjennomsnittlig mindre vingespenn og mer urolig tegningsmønster på framvingen. Flyvetid og biotop kan også gi en pekepinn ved bestemmelse.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig i granskogbeltet på Sørlandet, Østlandet og Trøndelag. På Vestlandet bare kjent fra Rogaland og Hordaland. I Nord-Norge utbredt til Lurøy i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på gran.

Flyvetid

Juni - juli og august - september i to generasjoner.

Økologi

Overalt hvor det vokser gran.