Vingespenn

17-21 mm.

Kjennetegn

Kjennes fra stor kongledvergmåler ved de tydelig lengre palpene.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, samt fjellområder på Balkan, mot øst til Altaj-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til i Finnmark. På Vestlandet kun funnet noen få ganger i Rogaland og Hordaland.

Unge stadier

Larven lever i galler av bartrelusgran. Utbredelsen tyder på at den også kan leve på galler på andre bartrær enn gran.

Flyvetid

Juni - primo juli.

Økologi

I og ved barskog.