Vingespenn

20-22 mm.

Kjennetegn

Ligner eikedvergmåler som den kan finnes sammen med, men er større enn denne.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Kristiansand i 1985. Arten har ekspandert og er nå vel etablert på Sørlandskysten. Nylig funnet i Østfold.

Unge stadier

Larven lever på blomst og blad av eik (Quercus).

Flyvetid

Mai.

Økologi

I eikeskog og annen skog der eik er et dominerende treslag.