Vingespenn

18-20 mm.

Kjennetegn

Denne arten er vanskelig å skille fra grumset dvergmåler, men kan kjennes på den mer avrundete diskflekken.

Totalutbredelse

Europa, og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Nord-Norge. I Sør-Norge temmelig sjelden, og ikke påvist på Sørlandet.

Unge stadier

Larven lever på blomster og frø av ulike kurvplanter, først og fremst gullris. Lenger sør i Europa på mange andre planter. Der har den en 1. generasjon som lever på blader av busker i rosefamilien.

Flyvetid

Juni - juli. I Sør-Norge mest i juni, i Nord-Norge i juli.

Økologi

I åpen skog, skoglysninger og skogkanter.