Vingespenn

21-25 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på einer.

Flyvetid

Juli - august ( - medio september).

Økologi

I åpen skog, på bergknauser og lynghei der det vokser einer. Ofte vanlig i fjellet.