Vingespenn

22-27 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet. På Sørlandet kun i Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever på vassarve.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

På skoglysninger, åkerkanter, enger og andre åpne biotoper.