Vingespenn

18-23 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, men mangler i vest. Imidlertid er den i gradvis spredning vestover. Mot øst til Sakhalin, nordøstlige deler av Kina og Korea.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet kun i indre Hordaland.

Unge stadier

Larven lever på melde-arter (Chenopodium og Atriplex).

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

I hager, langs veier og åkre, og på andre påvirkede steder der vertsplantene vokser.