Vingespenn

23-25 mm.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Kamtsjatka og Sakhalin. Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium).

Flyvetid

Medio mai - august i to generasjoner. I nord én generasjon i ultimo juni - juli.

Økologi

På enger, i hager og på skoglysninger.